Hestedilla - Hest etter skoletid


Vi tilbyr opplæring i hest, hestestell og ridning etter

skoletid på onsdager og fredager


Kurset går 1 gang pr. uke. Varighet 10 uker

Vi henter barna på skolen og derfra drar vi til rideskolen

På rideskolen får de litt mat og drikke før vi setter i gang i stallen

Barna vil få være med på å hente hestene, legge på grimer, leie, stelle, gjøre rent i stallen m.m og selvfølgelig ri

Fokuset vil hele tiden være på sikkerhet og trygg omgang med hestene

Hester er store dyr som er styrt av instinkter og derfor er kunnskap det viktigste redskapet vi har for å trygge omgangen med disse flotte dyrene

Barna hentes av foreldrene på Hov rideskole kl 16.30

De trenger ikke å ha med seg noe spesielt utstyr for å bli med. Sikkerhetsvest og hjelm får de låne her

Pris kr. 3000.-/10 uker